فرمت فونت TTF/OTF

فرمت فونتTTF/OTF

جدول سازگاری برای پشتیبانی از فرمت TTF/OTF در مرورگرهای دسکتاپ و موبایل.

شرح

سبز
پشتیبانی می شود
قرمز
پشتیبانی نمی شود
زرد مایل به سبز
بخشی را پشتیبانی می کند
خاکستری
وضعیت پشتیبانی نامشخص است

فرمت های TTF/OTF

آمار جهانی کاربران*:
پشتیبانی کامل:64.72%
پشتیبانی جزئی:15.85%
مجموع:80.57%


منابع این صفحه:
سایت اپل
IEFirefoxChromeSafariOperaiOS SafariOpera MiniAndroid BrowserBlackberry BrowserOpera MobileChrome for AndroidFirefox for Android
19 نسخه قبل تر4.0: پشتیبانی می شود
18 نسخه قبل تر5.0: پشتیبانی می شود
17 نسخه قبل تر2.0: پشتیبانی نمی شود6.0: پشتیبانی می شود
16 نسخه قبل تر3.0: پشتیبانی نمی شود7.0: پشتیبانی می شود
15 نسخه قبل تر3.5: پشتیبانی می شود8.0: پشتیبانی می شود
14 نسخه قبل تر3.6: پشتیبانی می شود9.0: پشتیبانی می شود
13 نسخه قبل تر4.0: پشتیبانی می شود10.0: پشتیبانی می شود
12 نسخه قبل تر5.0: پشتیبانی می شود11.0: پشتیبانی می شود
11 نسخه قبل تر6.0: پشتیبانی می شود12.0: پشتیبانی می شود
10 نسخه قبل تر7.0: پشتیبانی می شود13.0: پشتیبانی می شود9.0: پشتیبانی نمی شود
9 نسخه قبل تر8.0: پشتیبانی می شود14.0: پشتیبانی می شود9.5-9.6: پشتیبانی نمی شود
8 نسخه قبل تر9.0: پشتیبانی می شود15.0: پشتیبانی می شود10.0-10.1: پشتیبانی می شود
7 نسخه قبل تر10.0: پشتیبانی می شود16.0: پشتیبانی می شود10.5: پشتیبانی می شود
6 نسخه قبل تر11.0: پشتیبانی می شود17.0: پشتیبانی می شود10.6: پشتیبانی می شود
5 نسخه قبل تر5.5: پشتیبانی نمی شود12.0: پشتیبانی می شود18.0: پشتیبانی می شود3.1: پشتیبانی می شود11.0: پشتیبانی می شود2.1: پشتیبانی نمی شود
4 نسخه قبل تر6.0: پشتیبانی نمی شود13.0: پشتیبانی می شود19.0: پشتیبانی می شود3.2: پشتیبانی می شود11.1: پشتیبانی می شود3.2: پشتیبانی نمی شود2.2: پشتیبانی می شود10.0: پشتیبانی می شود
3 نسخه قبل تر7.0: پشتیبانی نمی شود14.0: پشتیبانی می شود20.0: پشتیبانی می شود4.0: پشتیبانی می شود11.5: پشتیبانی می شود4.0-4.1: پشتیبانی نمی شود2.3: پشتیبانی می شود11.0: پشتیبانی می شود
2 نسخه قبل تر8.0: پشتیبانی نمی شود15.0: پشتیبانی می شود21.0: پشتیبانی می شود5.0: پشتیبانی می شود11.6: پشتیبانی می شود4.2-4.3: پشتیبانی می شود3.0: پشتیبانی می شود11.1: پشتیبانی می شود
نسخه قبلی9.0: پشتیبانی جزئی16.0: پشتیبانی می شود22.0: پشتیبانی می شود5.1: پشتیبانی می شود12.0: پشتیبانی می شود5.0-5.1: پشتیبانی می شود4.0: پشتیبانی می شود11.5: پشتیبانی می شود
نسخه فعلی10.0: پشتیبانی جزئی17.0: پشتیبانی می شود23.0: پشتیبانی می شود6.0: پشتیبانی می شود12.1: پشتیبانی می شود6.0: پشتیبانی می شود5.0-7.0: پشتیبانی نمی شود4.1: پشتیبانی می شود7.0: پشتیبانی می شود12.0: پشتیبانی می شود18.0: پشتیبانی می شود15.0: پشتیبانی می شود
در آینده نزدیک18.0: پشتیبانی می شود24.0: پشتیبانی می شود12.5: پشتیبانی می شود10.0: پشتیبانی می شود12.1: پشتیبانی می شود
نسخه های آینده19.0: پشتیبانی می شود25.0: پشتیبانی می شود

نکته:پشتیبانی جزئی در IE9 اشاره به این نکته دارد که فونتتنها زمانی کامل عمل می کند که "نصب" شده باشد..

*آمار جهانی استفاده بر اساس داده ها از سایت تالار جهانی آمار می باشد برای مهر ماه, 1391.