خوش آمدید

آوب فونت در پاییز سال 1391 توسط متخصصان گروه فناوری اطلاعات آوب ، با هدف ساخت بزرگترین و جامع ترین دایرکتوری فونت فارسی ایرانی طراحی و برنامه نویسی شد. این سایت تا کنون بیش از 1100 وب فونت و بالای 2200 فونت فارسی برای دانلود در خود جای داده است و هر روز بر تعداد آن ها اضافه می گردد.

نمایش چند فونت تصادفی

  • صبا توپر - Saba Bold
  • کامپست توپر - P CompsetBold
  • هدی توپر - Hoda Bold
  • توفیق توخالی - 2 Tawfig Outline
  • اوژان توخالی - Mj Ojan Outline

فونتها


کامران توپر - 0 Kamran Bold
کامران توپر - 0 Kamran Bold کامران توپر - 0 Kamran Bold