موقعیت شما در مرکز آموزش

مرکز آموزش: مطالب مربوط به تایپ

تایپ اعراب تنوین ها و تشدید ها

برای تایپ کسره ابتدا کلید Shift را نگه دارید و بدون اینکه انگشت خود را از روی Shift بردارید کلید  ی  را نیز فشار دهید .....


ادامه مطلب ...